Genealogické a překladatelské služby
Lukáš Starý & Matěj Kadlec           
(Upraveno 25.10.2020)
Úvod
Rodokmeny (brožura)
Plakáty k rodokmenům
Dějiny domů a gruntů
Přepisy a překlady
Ceník
Kontakty

 
 

 

Dějiny domů a gruntů

   Nabízíme zpracování dějin konkrétního domu nebo usedlosti, tj. přehled dřívějších majitelů, stavební vývoj, podrobnosti o prodejích či předávání v rámci rodiny (tj. výminky, rozdělení podílů mezi sourozence, zadlužení ad.), zjištění a lokalizace domu a polností, které k dané usedlosti patřily (na starých mapách).  

 

 Ukázky indikačních skic ze začátku 19.stol. a zápisů v pozemkové knize :

         Materiály k určité usedlosti jde zpracovat samostatně nebo jako součást rodokmenu - do souvislého textu nebo ve formě  edice, tj. doslovný přepis písemností (zejm. kupních smluv) a zakreslením na mapách (zejm. na císařských otiscích Stabilního katastru z doby kolem r.1830).


 

Regionální dějiny

 

     Nabízíme také zpracování dějin určité lokality (obce, vsi nebo osady) nebo zpracování určitého regionálně historického tématu. Ukázky prací zde (články Matěje Kadlece o Libuši) a zde (kvalifikační práce).

 


© Lukáš Starý, 2010