Genealogické a překladatelské služby
Lukáš Starý & Matěj Kadlec           
(Upraveno 25.10.2020)
Úvod
Rodokmeny (brožura)
Plakáty k rodokmenům
Dějiny domů a gruntů
Přepisy a překlady
Ceník
Kontakty

 
 

 

Rodokmeny

- základní výstup je vždy ve formě brožury, tj. grafy na A3 nebo A4 s přílohami (některé jsou přímo v ceně, jiné jsou doplňkové)

- kromě toho jde rodokmen vytisknout jako plakát (ukázky na další záložce)

-----------------------------------------

I) GRAFY DO BROŽURY

 

    1) Graf otcovské linie obsahuje data a místa narození, svateb a úmrtí, dále převažující povolání (příp. zaměstnání) a bydliště.

     Ve variantě A obsahuje data předky z jedné linie rodu (po otci), jejich manželky/matky a její rodiče - ukázka zde je ve formátu A3.

     Ve variantě B obsahuje navíc podrobnější zpracování rodičů manželek/matek - ukázka zde je ve formátu A3.

 

     2) Graf vývodu předků. Podobně jako předchozí graf obsahuje roky narození, úmrtí, převažující zaměstnání a bydliště. V případě vývodu do 8 předků je graf vytištěn na jednu stranu A3, v případě vývodu do 16 předků na dvě A3 a jednu A4 a v případě vývodu do 32 předků na čtyři A3 a jednu A4. Ukázka vývodu do 8 předků zde.

     Lze sestavit vývod  do 8, 16, 32 nebo 64 předků - viz obrázek níže. Počítají se generace, u kterých jsou uvedena data narození, úmrtí a svateb. Vždy je ale jmény uvedena i další generace, tj. při vývodu do 8 předků (generace IV) jsou vždy navíc uvedena jména předků z další generace V, jak lze vidět tady.

 

 

     3) Základní graf jednoho rodu včetně sourozenců (formát A3) obsahuje roky narození, úmrtí, převažující zaměstnání a bydliště, je ve formátu A3 (v případě většího počtu generací bývá rozdělen na pokračování, tj. A3 + A3, nebo A3 + A2) - ukázky zde a zde.

 

Tento graf je možné rozšířit o :

     a) podrobnější generační grafy rodu - obsahuje celá data narození, svateb a úmrtí , jsou ve formátu A4 (počet stránek záleží na počtu generací, 1 generace = 1 list A4), ukázka zde. U tohoto grafu se k ceně přičítá jen kancelářská práce (cca. 50 Kč za 1 stranu grafu).

     b) vyhledání vedlejších větví rodu (tj. potomci některého ze sourozenců).Tady je navýšení ceny zpravidla výrazné, záleží kolik vedlejších linií by se zpracovávalo, jak by byly obsáhlé (o kolik generací by šlo) a jak podrobně. Odhadem stojí jedna linie rodu v rozsahu jako na následující ukázce asi 2000 Kč. Ukázka zde.

-----------------------------------------

II) ZÁKLADNÍ PŘÍLOHY

- u každého rodokmenu jsou zdarma tři základní přílohy: rejstřík lokalit, základní dodatky ke grafům a vybrané ukázky z pramenů

 

     1) rejstřík lokalit - užitečný zejména pro jednoznačné určení lokality, protože řada vesnic v ČR má stejné názvy, dále je užitečný pro orientaci v pramenech, protože příslušnost k panství, farnímu obvodu, bývalému okresnímu soudu, příp. samosprávné obci je pro hledání rozhodující  (ukázka zde)

     2) dodatky ke grafu (týkají se hlavně úmrtí) - sem jsou psány údaje, které nejde dát do grafu, tj. příčina úmrtí, dožitý věk, datum a místo pohřbu (ukázka zde). V případě, že byly zjištěny další informace, které nevejdou do grafů, jsou zařazeny do této přílohy.

     3) ukázky z pramenů - sem jsou zařazeny vybrané záznamy z matrik, jejich přepisy a překlady (ukázka zde)

-----------------------------------------

III) DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY

 

    - u rodokmenů jde dále hledat doplňkové údaje týkající se lokalizace domů na starých mapách, pozemkových záležitostí, pozůstalostí, policejních a trestních spisů, vojenské služby

   - cena za vyhledání 100 Kč u zápisů z pozemkových knih, 250 Kč u spisů (pozůstalostních, trestních a policejních). U spisů je zpravidla nutné zjistit, zda se pro danou lokalitu dochovaly a zda se některý z nich týká dotyčného rodu nebo osob.

    Stav dochování je odlišný místo od místa. Pozemkové knihy pro vesnice bývají vedeny zpravidla od 17. nebo 18.století (vyjímečně existují i starší), rozvoj spisové agendy nastal po r.1785 (do r.1850 jsou spisy ve fondech velkostatků, později ve fondech okresních soudů). Městské knihy bývají zpravidla dochovány lépe, někdy i pro 16.století. Někdy se ovšem stává (zejm. spisů mladších r.1850), že byly v polovině 20.století skartovány.

   U nalezených dokumentů je možné buďto jen výtah, regest nebo doslovný přepis a překlady (pro ně platí cena uvedená v ceníku)

 

   Ukázky přepisů doplňkových příloh:

 - pozemkové knihy: zde (ves Lišina) a zde (ves Knihy)

- pozůstalostní spisy (obsahují zpravidla záznam o úmrtí, inventář majetku a protokoly o projednání pozůstalosti apod.), ukázka zde

- trestní, soudní nebo vězeňské spisy, ukázka zde

- spisy Policejního ředitelství Praha 1920-1950 (jen pro tehdejší obyvatele Prahy, často bývají součástí žádosti o občanské a řidičské průkazy a pasy s fotografiemi), ukázka zde

- kmenový list vojáka: lze dohledat pro ročníky narození 1868-1886, 1901-1902  (uloženy v Praze) a od 1911 (uloženy v Bratislavě), u důstojníků jdou dohledat kvalifikační listiny (podrobné, pro všechny ročníky), u čs.legionárů jejich spisy; ukázka přepisu kmenového listu zde, fotokopie úvodní strany zde (až do 1918 jsou vedeny německy)

- mapy, ukázka zde

- novinové články, ukázky zde

 


© Lukáš Starý, 2010