Genealogické a překladatelské služby
Lukáš Starý & Matěj Kadlec           
(Upraveno 25.10.2020)
Úvod
Rodokmeny (brožura)
Plakáty k rodokmenům
Dějiny domů a gruntů
Přepisy a překlady
Ceník
Kontakty

 
 

 

Ceník

 

hledání

matriční záznam, do hlavní linie (z archivu) 100 Kč/záznam
matriční záznam, do hlavní linie (z MěÚ, zpravidla jen 20.stol.)

150 Kč/záznam

matriční záznam, k sourozencům, větvím rodu a ostatní (archiv a MěÚ)   25 Kč /záznam
zaknihovaný zápis (např.  zaknihovaná kupní smlouva nebo testament)             

100 Kč / ks

spisy (např. celý trestní, pozůstalostní, vězeňský nebo soudní spis) 250 Kč / ks
jednotliviny (např. listiny, nezaknihované smlouvy, neúplné spisy atd.) 100 Kč / ks
sčítání lidu, soupisy poddaných                  50 Kč / ks
novinové články   50 Kč / ks

 

zpracování

základní grafy (graf linie a menší graf sourozenců) v ceně
základní příloha ke grafu (příčiny úmrtí a místa pohřbení, ukázky) v ceně
rejstřík lokalit    v ceně
DVD s kopiemi všech nalezených záznamů 10 Kč
větší graf sourozenců 50 Kč / A4
mapy (se zakreslením gruntů)  50 Kč / ks
text (případný doprovodný text do brožury)     150 Kč / normostrana

                                                                                 

 doslovné přepisy a překlady (samostatné zakázky nebo u dokumentů do příloh rodokmenů)

přepis z kurentu (čeština, němčina a latina)       100 Kč / strana originálu
překlad ze staré němčiny 200 Kč / strana originálu
překlad ze středověké a raně novověké latiny 400 Kč / strana originálu
překlady moderní maďarštiny 260 Kč / normostrana
překlad starých textů z maďarštiny 400 Kč / normostrana
doslovný přepis 1 matričního záznamu (čeština, němčina, latina) 25 Kč
překlad 1 matričního záznamu (němčina, latina)       25 Kč

 

plakáty a tisky

plakát v corelu nebo excelu (velké formáty B1, B0, A3, A1, A0)     viz záložka plakáty
vazba viz zde

   

            ----------------------------------------

  Cestovné, nocležné v rámci ČR se neúčtují. Ceník platný od 25.10.2020.

                       

souhrnné odhady

(počítáno pro záznamy uložené v archivu)

 

 - vývod do 8 předků (37 záznamů á 100,-) . . . . . . . . . . . 3 700,- ukázka 1

 - otcovská linie užší (29 záznamů á 100,-) . . . . . . . . . . . 2 900,- ukázka 2

 - otcovská linie podrobnější (51 záznamů á 100,-) . . . . . 5 000,- ukázka 3

 - rodokmen (včetně sourozenců) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena za užší otcovskou linii plus cca. 2000,- ukázka 4 a ukázka 5

 


© Lukáš Starý, 2010