Genealogické a překladatelské služby
Lukáš Starý & Matěj Kadlec           
(Upraveno 25.10.2020)
Úvod
Rodokmeny (brožura)
Plakáty k rodokmenům
Dějiny domů a gruntů
Přepisy a překlady
Ceník
Kontakty

 
 

 

Představení

 

Všem, kteří se zajímají o historii své rodiny, domu nebo obce, nabízíme:

 

o      rešerše, genealogické služby (vyhledání předků či příbuzných, sestavení rodokmenu)

 

o      přepisy a překlady starých textů (českých, německých a latinských) nebo rodinných kronik

 

o      zpracování dějin určitého domu nebo určité lokality

 

o      dohledání příbuznosti mezi dvěma osobami nebo vyhledání osob v ČR nebo zahraničí

 

 

V případě neúspěšného hledání nevyžadujeme žádné platby.

 

Všechny zjištěné údaje dokládáme fotokopiemi příslušných písemností.

 

Přijímáme zakázky pro celé území České republiky (případně i pro okolní státy a pro záležitosti týkající se vystěhovalců do USA).

 

 

 


© Lukáš Starý, 2010